Документи: Со таг Злосторства од омраза

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2012

  •  26 јуни 2013
  •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Според извештајот на Хелсиншкиот комитет, во 2012 година беа констатирани сериозни нарушувања на слободите и правата на граѓаните како и драстични повреди на принципот на владеење на правото и правната држава.

Повеќе

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, октомври-ноември, 2009

  •  10 декември 2009
  •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај