Документи: Со таг Говор на омраза

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, април-јуни, 2012

 •  10 јули 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2011

 •  14 мај 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, октомври-декември, 2012

 •  06 февруари 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, февруари-март, 2011

 •  10 април 2011
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јуни-јули, 2010

 •  10 август 2010
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, декември 2009-јануари 2010

 •  10 февруари 2010
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај