Документи: Со таг Меѓународни стандарди

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јули-август, 2013

 •  05 септември 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Анализа на судството во Република Македонија - перцепција, потешкотии и предизвици

 •  01 август 2013
 •  Институт за човекови права
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализата има за цел јакнење на разбирањето и свеста меѓу сите активни чинители, а во насока на осигурување на крајната цел-политичките актери (од законодавната и извршната власт) и хиерархиски надредените авторитети.

Повеќе

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, декември, 2011-февруари, 2012

 •  10 март 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Директива 2010/64/ЕУ за правото на толкување и преведување во кривичната постапка

 •  26 октомври 2010
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2009

 •  10 мај 2010
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај