Документи: Со таг Темелни права

КЗД во функција на заштитата од дискриминација - водич за граѓаните

 •  01 февруари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Информација

Водичот претставува систематизирано и искуствено разгледување на постапката од поднесување претставка од страна на лицето кое наводно е дискриминирано до конечно заземање став во вид на мислење, од страна на Комисијата за заштита од дискриминација.

Повеќе

Најдобрите практики на независни механизми за еднаквост во ЕУ и во регионот

 •  01 јануари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Оваа студија истражува неколку од меѓународните механизми за заштита на човековите права, еднаквоста помеѓу луѓето и борбата против дискриминацијата.

Повеќе

Анализа за примената на Законот за спречување и заштита од дискриминација

 •  01 јануари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Во “Анализата на Законот за спречување и заштита од дискриминација” без претензии за беспрекорно и сеопфатно согледување на состојбите и проблемите во неговата содржина и примена.

Повеќе

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2012

 •  26 јуни 2013
 •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Според извештајот на Хелсиншкиот комитет, во 2012 година беа констатирани сериозни нарушувања на слободите и правата на граѓаните како и драстични повреди на принципот на владеење на правото и правната држава.

Повеќе

Директива 2012/29/EU за воспоставување на минимум стандарди за правата, поддршката и заштитата на жртвите од криминал

 •  25 октомври 2012
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство