Документи: Со таг Извештај

Извештај од работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци за 2012 година

 •  01 март 2013
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јули-септември, 2012

 •  15 октомври 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, април-јуни, 2012

 •  10 јули 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2011

 •  14 мај 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, декември, 2011-февруари, 2012

 •  10 март 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци во 2011 година

 •  01 март 2012
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Квартален извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, октомври-декември, 2012

 •  06 февруари 2012
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јуни-јули, 2011

 •  10 август 2011
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, април-мај, 2011

 •  10 јуни 2011
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2010

 •  10 мај 2011
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај