Документи: Со таг Извештај

Годишен извештај за 2013 година

 •  01 април 2014
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци во 2013 година

 •  01 март 2014
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Да се биде транс во Европската Унија

 •  01 јануари 2014
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Компаративна анализа произлезена од истражувањето спроведено за ЛГБТИ прашањата на ниво на Европската Унија

Повеќе

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, октомври, 2013

 •  26 ноември 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Дискриминација во огласите за вработување (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2013
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Квартален извештај на Хелсиншкиот комитет за човековите права во Република Македонија, април-јуни, 2013

 •  29 јули 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2012

 •  26 јуни 2013
 •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Според извештајот на Хелсиншкиот комитет, во 2012 година беа констатирани сериозни нарушувања на слободите и правата на граѓаните како и драстични повреди на принципот на владеење на правото и правната држава.

Повеќе

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, март, 2013

 •  29 април 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, февруари, 2013

 •  31 март 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Редовен годишен извештај на Kомисијата за заштита од дискриминација за 2012 година

 •  01 март 2013
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај