Документи: Со таг Роми и визна либерализација

Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир

 •  10 март 2017
 •  Здружение за хумано домување „Хабитат Македонија“
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Ромите во безвизниот режим - документ за политика

 •  01 март 2017
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Државна финансиска помош за доброволни повратници (лист со информации) - 2017

 •  17 јануари 2017
 •  Меѓународна организација за миграции при ООН
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

Информации за државната финансиска помош за доброволни повратници од Германија. Реинтеграциска и емиграциска програма за азилобаратели во Германија (РЕАГ) & Државна програма за помош за повратници (ГАРП)

Повеќе

Живот до граница - Известувањето на македонските медиуми за Ромите и визната либерализација

 •  06 октомври 2016
 •  Интитут за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Медиумска анализа

Повеќе

Право на еднаквост и слобода на движење на границите

 •  06 октомври 2016
 •  Интитут за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Искуства од давање правна помош - студија на случаи

Повеќе

Извештај од следењето на пост-визната либерализација во државите од Западен Балкан

 •  01 јули 2016
 •  Европска комисија
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите

 •  17 април 2016
 •  Фондација Отворено општество Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Кратки документи за јавни политики во образованието, здравствената заштита, реинтеграција на повратници

Повеќе

Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година

 •  08 јануари 2016
 •  Влада на Република Македонија
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Државна финансиска помош за доброволни повратници (лист со информации) - 2015

 •  12 март 2015
 •  Меѓународна организација за миграции при ООН
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

Домување на Ромите и социјална интеграција во Република Македонија

 •  12 ноември 2014
 •  Initiative for Social Change – InSoC – Skopje
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај