Документи: Со таг Антидискриминација

Ромите во безвизниот режим - документ за политика

 •  01 март 2017
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Што нудите за мене? - Избори 2016

 •  05 декември 2016
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализа на изборните програми на партиите за парламентарните избори во декември 2016, од аспект на лицата со попреченост.

Повеќе

Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите

 •  17 април 2016
 •  Фондација Отворено општество Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Кратки документи за јавни политики во образованието, здравствената заштита, реинтеграција на повратници

Повеќе

Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година

 •  08 јануари 2016
 •  Влада на Република Македонија
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста

 •  29 декември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Повеќе

Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија

 •  17 декември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештајот ги пренесува клучните наоди и препораки од трите спроведени истражувања: Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост, Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста и Известувањето на медиумите за лицата со попреченост на Република Македонија.

Повеќе

Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија

 •  12 ноември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Имаат ли Ромите подобро образование денес - извештај од испитување на јавното мислење кај Ромите

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај на граѓанското општество за имплементацијата на Стратегијата за Ромите во РМ и акционите планови за Декадата во Македонија - 2012

 •  14 октомври 2015
 •  Група на граѓански активисти подржани од Фондација отворено општество
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од истражувањето за утврдување на причините за нередовно посетување на основното образование кај децата Роми

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација Институт Отворено Општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај