Документи: Со таг Извештај

Годишен извештај за 2014

 •  01 март 2015
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Сегрегација на децата Роми во образовниот процес (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2014
 •  Комисија за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за 2013 година

 •  01 април 2014
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци во 2013 година

 •  01 март 2014
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци на Република Македонија во 2010 година

 •  01 март 2011
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци за 2009 година

 •  01 март 2010
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај