Документи: Со таг општини

Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите

  •  17 април 2016
  •  Фондација Отворено општество Македонија
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Документ на политика

Кратки документи за јавни политики во образованието, здравствената заштита, реинтеграција на повратници

Повеќе

Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

  •  18 март 2015
  •  Отворете ги прозорците
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе