Документи: Со таг Роми

Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствена заштита од родов аспект

 •  07 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2010

 •  07 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Стратегија за Ромите во Република Македонија 2015-2020

 •  05 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Стратегија за Ромите во Република Македонија 2005-2015

 •  05 октомври 2015
 •  Минисерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Анализа на состојбата и намалувањето на ромските девојчиња и момчиња во образовниот процес во Р. Македонија

 •  05 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Државна финансиска помош за доброволни повратници (лист со информации) - 2015

 •  12 март 2015
 •  Меѓународна организација за миграции при ООН
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

Домување на Ромите и социјална интеграција во Република Македонија

 •  12 ноември 2014
 •  Initiative for Social Change – InSoC – Skopje
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Сегрегација на децата Роми во образовниот процес (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2014
 •  Комисија за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Поддршка за повратници во Германија: Програми и стратегии за обезбедување поддршка за враќање и реинтеграција во трети земји

 •  21 мај 2010
 •  Германски национална контактна точка на ЕММ и истражувачкиот оддел во Федералната канцеларија
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Истражување I/2009 во рамката на Европската миграциска мрежа (ЕММ)

Повеќе