Документи: Социјална кохезија

Ромските активисти за информирани и ефикасни политики за интеграција на Ромите

 •  17 април 2016
 •  Фондација Отворено општество Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Кратки документи за јавни политики во образованието, здравствената заштита, реинтеграција на повратници

Повеќе

Како до интегрирано образование во Македонија?

 •  01 април 2016
 •  група истражувачи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Работна студија од истражувањата на група истражувачи за интегрираното образование во Република Македонија

Повеќе

Како до Вистински интегрирано образование во Република Македонија? - презентација

 •  30 март 2016
 •  Институт за истражување политики и добро владеење
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Информација

Презентација од истражувањето на ИПРГ: Како до Вистински интегрирано образование во Република Македонија?

Повеќе

Предлог политика за интегрирано образование со фокус на воннаставни активности - презентација

 •  30 март 2016
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Информација

Презентација од истражувањето за интегрирано образование со фокус на воннаставни активности

Повеќе

Кратка информација за применети политики „Што стои на крстопатот? Интерсекциските нееднаквости во социјалната заштита во Република Македонија“

 •  11 март 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Живот и бројки: Соодветна и правична застапеност и интеграција на работното место

 •  09 март 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Правото на образование на децата Роми со посебен фокус на девојчињата Ромки

 •  01 февруари 2016
 •  Институт за човекови права
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година

 •  08 јануари 2016
 •  Влада на Република Македонија
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста

 •  29 декември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Повеќе

Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија

 •  17 декември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештајот ги пренесува клучните наоди и препораки од трите спроведени истражувања: Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост, Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста и Известувањето на медиумите за лицата со попреченост на Република Македонија.

Повеќе