Документи: Со таг Економски и социјални права

Преглед на добри практики: Примена на асистивната технологија во редовното образование во Македонија и Австрија

 •  28 мај 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ: Примена на асистивна технологија во 31 редовно основно училиште во Македонија

 •  28 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

 •  18 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе

Асистивна информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието: Анализа и препораки

 •  12 септември 2012
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа