Документи: Со таг Темелни права

Преглед на добри практики: Примена на асистивната технологија во редовното образование во Македонија и Австрија

 •  28 мај 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ: Примена на асистивна технологија во 31 редовно основно училиште во Македонија

 •  28 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

 •  18 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе

КЗД во функција на заштитата од дискриминација - водич за граѓаните

 •  01 февруари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Информација

Водичот претставува систематизирано и искуствено разгледување на постапката од поднесување претставка од страна на лицето кое наводно е дискриминирано до конечно заземање став во вид на мислење, од страна на Комисијата за заштита од дискриминација.

Повеќе

Најдобрите практики на независни механизми за еднаквост во ЕУ и во регионот

 •  01 јануари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Оваа студија истражува неколку од меѓународните механизми за заштита на човековите права, еднаквоста помеѓу луѓето и борбата против дискриминацијата.

Повеќе

Дискриминација на ромите во образовниот процес кршење на ѕидот на одбивање и сегрегација

 •  01 јануари 2013
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македо- нија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група.

Повеќе

Асистивна информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието: Анализа и препораки

 •  12 септември 2012
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа