Документи: Со таг Антидискриминација

Извештај за напредокот на ромската инклузија за време на Декадата на Ромите

 •  13 октомври 2015
 •  Програма за развој на Обединетите нации - UNDP
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Стратегија за Ромите во Република Македонија 2015-2020

 •  05 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Стратегија за Ромите во Република Македонија 2005-2015

 •  05 октомври 2015
 •  Минисерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Анализа на состојбата и намалувањето на ромските девојчиња и момчиња во образовниот процес во Р. Македонија

 •  05 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Преглед на добри практики: Примена на асистивната технологија во редовното образование во Македонија и Австрија

 •  28 мај 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

 •  18 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе

Сегрегација на децата Роми во образовниот процес (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2014
 •  Комисија за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Извештај на Мрежата за заштита од дискриминација, 2014

 •  19 мај 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој извештај се однесува на работењето на Мрежата за заштита од дискриминација во изминатите три години и три месеци. Главната цел на извештајот е да даде информација за остварувањето на заштитната функција на Комисијата за заштита од дискриминација, преку презентација на начинот на кој е постапувано во однос на претставките што членките на Мрежата ги доставија до КЗД во изминатите три години и три месеци, колку што постои и Комисијата за заштита од дискриминација.

Повеќе

Годишен извештај за 2013 година

 •  01 април 2014
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

КЗД во функција на заштитата од дискриминација - водич за граѓаните

 •  01 февруари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Информација

Водичот претставува систематизирано и искуствено разгледување на постапката од поднесување претставка од страна на лицето кое наводно е дискриминирано до конечно заземање став во вид на мислење, од страна на Комисијата за заштита од дискриминација.

Повеќе