Документи: Социо-економски развој

Национална програма за пристојна работа 2015-2018

 •  16 мај 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Годишен извештај на Мрежата за заштита од дискриминација

 •  21 април 2015
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Рејтинзи за Република Македонија_2015_Стандард и Пурс

 •  17 април 2015
 •  Standard and Poor's
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2014

 •  30 март 2015
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Оперативен план за 2015 година за имплементација на стратегијата за родово одговорно буџетирање 2012-2017

 •  02 март 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Документ на политика

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги-2014

 •  01 март 2015
 •  Агенција за Аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош

 •  01 март 2015
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Редовен годишен извештај на Министерството за правда за примената на Законот за бесплатна правна помош

Повеќе

Годишен извештај за 2014

 •  01 март 2015
 •  Дирекција за заштита на личните податоци
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Информација по спроведено истражување за правата на граѓаните во областа на здравствената заштита и здравствено осигурување во Република Македонија, за периодот јануари-јуни 2014 година

 •  28 февруари 2015
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

Програма за помош при усогласување на законодавството за еколошка заштита за мали и средни претпријатија

 •  26 февруари 2015
 •  Мрежа на бизнис можности
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Стратегија / програма