• Како до интегрирано образование во Македонија?

  Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје ја организираше третата и последна дебата во рамки на проектот „Дијалози за визија“ во областа Социјална кохезија на тема: Како до интегрирано образование во Република Македонија? На дебатата беа спротивставени наодите од истражувањата на двата истржувачки тимаПовеќе на
 • Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

  Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје ја организираше втората дебата во рамки на проектот „Дијалози за визија“ во областа Демократија и владеење на правото на тема: Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија. На дебатата беа спротивставени наодите од истражувањата на двата истржувачки тима. Настанот се одржа во Младинскиот културен центар (МКЦ) во салата на кино Фросина.Повеќе на
 • Домашните наспроти странските инвестиции во Република Македонија: политики за поддршка и нивните ефекти

  Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје ја организираше првата дебата во рамки на проектот „Дијалози за визија“ во областа Социо-економски развој на тема: Домашните наспроти странските инвестиции во Република Македонија: политики за поддршка и нивните ефекти.Повеќе на
 • Интерактивна мапа на институциите во РМ

  Институтот за европска политика изработи интерактивна мапа на институцоналната поставеност во Република Македонија. Од институциограмот може да се добијат информации за поделбата на власта, вертикалната поставеност на институциите, како и нивните конкретни надлежности.Институциограм
 • Обуки

  Институтот за европска политика (ЕПИ) организираше повеќе обуки како дел од проектот „Дијалози за визија“, со цел зголемување на капацитетот на граѓанските организации и истражувачите за создавање на политики темелени на докази. Во продолжение ги објавуваме материјалите од обуките.Материјали од обуки